IT, digitalisering og robotisering

Søknadsfrist: 30. juni 2024
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 30p

Fra høsten 2024 lanserer Fagskolen Rogaland utdanningen «IT, Digitalisering og Robotisering». Denne utdanningen er designet for dem med fagbrev innen IKT eller tilsvarende, som ønsker å fordype seg ytterligere innen disse områdene.

Les mer her
Søk her

Dette studiet er ideelt for de som jobber med eller er interessert i prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering, og styring. Den primære hensikten er å utruste arbeidstakere fra produksjonsindustri, start-ups, teknologibedrifter, eller andre relevante sektorer med ferdighetene for å optimalisere bruk av ny teknologi.

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Studiet benytter en kombinasjon av nettbasert og fysisk undervisning. Innspilte forelesninger er tilgjengelige for revisjon. Hvert emne krever innleveringsoppgaver, som kan være individuelle eller gruppebaserte, med muligheten for praktisk anvendelse i studentens arbeidsplass. Emnene avsluttes med eksamener. Studiet strekker seg over 2 semestre på deltid, totalt 1 år, med en total studiebelastning på 750 timer.

Kunnskap:

– Forståelse av digitale verktøy og automatiseringsprosesser i industri.
– Innsikt i relevante HMS standarder og informasjonsutvekslingsregelverk.
– Kjenner til sektorer hvor digitale verktøy og industriroboter er essensielle.
– Evne til kontinuerlig kunnskapsoppdatering, inkludert programmering.
– Forståelse av digitaliseringens og automatiseringens betydning i et samfunnsmessig perspektiv.

Ferdigheter:

– Anvendelse av digitale verktøy for å løse praktiske og teoretiske utfordringer.
– Kartlegge og evaluere digital teknologi for effektivisering av industriprosesser.

Generell kompetanse:

– Forståelse for etiske prinsipper i digitalisering.
– Ferdigheter i programmering basert på organisatoriske behov.
– Evne til tverrfaglig samarbeid og kompetansedeling.
– Initiering av forbedrede metoder og tjenester ved hjelp av digital kompetanse.