Rekordmange søkere til desentralisert prosjektlederstudium

Trøndelag høyere yrkesfagskole og Studiesenter Trøndelag Sør opplever at svært…