Rekordmange søkere til desentralisert prosjektlederstudium

Trøndelag høyere yrkesfagskole og Studiesenter Trøndelag Sør opplever at svært…


Studiesenter Trøndelag Sør tildelt 1,8 millioner!

Utdanning for fremtiden! 31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra…