Rekordmange søkere til desentralisert prosjektlederstudium

Tilbake til fremsiden
annkristinav annkristin|april 15, 2024

Trøndelag høyere yrkesfagskole og Studiesenter Trøndelag Sør opplever at svært mange ønsker å studere «Prosjekt- og anleggsledelse» innen bygg og anleggsbransjen, som nå gjennomføres ved studiested Gauldal.

Gjennom et tett samarbeid mellom næringslivet, Studiesenter Trøndelag Sør og Trøndelag høyere yrkesfagskole har det på kort tid blitt startet et studium i faget prosjekt- og anleggsledelse på Støren med deltakere fra hele region Trøndelag Sør.

«Det har vært så stor innsøking i vår, at vi nå vurderer å sette opp tilbudet på nytt fra høsten av» sier Bjørn Ketil Hovin, utdanningsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Bakgrunnen for oppstarten, var et initiativ fra Støren Treindustri, som så et behov for kompetanseheving innen fagfeltet, i egen bedrift.

«Dette er oppskriften på godt samarbeid» sier Ann Kristin Landsem, prosjektleder ved Studiesenter Trøndelag Sør. Når det oppdages et behov for kvalifisering, er målet vårt å levere kunnskapen som bedriftene etterspør. Vi er derfor avhengig av å ha god kunnskap om regionens og næringslivets utfordringer knyttet til manglende kompetanse.

Studiet er nett- og samlingsbasert, og kan derfor kombineres med fulltidsjobb og familieliv. Tilbudet er en del av det såkalte «bransjeprogrammet», og gir 10 studiepoeng.

Bjørn Roger Tangstad (avdelingsleder Søbstad AS) og Helge Grytdal (prosjektleder Støren Treindustri)

Bedriftene trenger kompetansen, men det er ofte krevende å avse ressurser i en hektisk hverdag.

Det er derfor en stor økning i etterspørsel etter fleksible studier som gjennomføres desentralisert og på deltid.

«Muligheten for å ta utdanning lokalt, ved siden av jobb, er helt avgjørende for at det kan gjennomføres, både for meg og arbeidsgiver» sier avdelingsleder ved Søbstad AS, Bjørn Roger Tangstad.

Økt kunnskap skaper et bærekraftig næringsliv og levedyktige bygder. Desentralisert utdanning gir folk i distriktet mulighet til å forbedre sine ferdigheter uten å flytte til større byer. I tillegg vil lokale bedrifter nå få tilgang til mer kvalifisert arbeidskraft.

«Dette er en vinn-vinn situasjon» sier prosjektleder ved Støren Treindustri, Helge Grytdal. «Jeg får mulighet til å tilegne meg ny kunnskap og individuell utvikling. Samtidig får arbeidsgiver en mer motivert og kunnskapsrik ansatt, som vil bidra til at bedriften blir mer konkurransedyktig».