Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon om studiesenteret eller spørsmål kan du kontakte en av våre prosjektledere.

Ann Kristin Landsem

Prosjektleder

annkristin@ssts.no
+47 996 30 140

Audun Forr

Prosjektleder