Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal har det mange er på jakt etter: Vakker natur og turmuligheter rett utfor døra, trygge og gode barnehager og skoler, et aktivt idretts- og foreningsliv og handelssentrum. Det er kort avstand til Trondheim, Melhus, Oppdal og Røros, og samtidig langt nok unna.

Et godt sted å bo og vokse opp

Alle våre skoler og barnehager er modernisert de siste årene. Det er oppvekstsentre i Singsås, Budal, Soknedal og på Støren.

Gauldal skole- og kultursenter (GSK) er kommunens storstue. Den samler ungdomsskole, videregående skole, kulturhus, kino, bibliotek, idrettshall og svømmehall under ett tak på Støren.

Kortreiste, vakre, små og store opplevelser venter på deg:

  • Gauldalsporten – turistinformasjon, lokalmat, laksetreffpunkt, kafé og treffsted. Ditt naturlige startpunkt
  • Hva skjer i Midtre Gauldal? – her finner du hva som skjer i nærheten av deg, og du kan legge inn egne arrangementer
  • Gaula (Norske lakseelver) – en av de virkelig store og kjente lakseelvene. Kanskje den beste?
  • Forollhogna nasjonalpark – «de snille fjell» byr på et fredelig fjellområde med spektakulært vakre og godt bevarte seterdaler. Hit bør du definitivt ta turen: Synnerdalen og Endalen i Budal, Nekjådalen i Singsås og Vindstad, Bjørgan og Håkkådalen i Soknedal
  • Overnatting – fra camping til flere hundre år gamle tømmerbygninger. Finn overnattingen som passer deg best
  • Mett i Gauldaln – lokalmatproduksjon er en stor og voksende næring og attåtnæring i kommunen vår. Du finner et stort utvalg på Gauldalsporten

Støren, Soknedal, Hauka, Budal, Singsås, Kotsøy og Rognes

6115 personer bor her, fordelt på 1861 km2. Vi har plass til mange flere! 

På Støren møtes hovedfartsårene E6 og fylkesvei 30, og vi er et trafikknutepunktet i tre retninger: nordover mot Trondheim, Trøndelag og Nord-Norge østover mot Røros, Østerdalen og EU via Sverige sørover mot Oppdal, Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Vi ligger 45 minutter fra Trondheim, 1 time fra Oppdal og 1,5 time fra Røros.  Støren stasjon er knutepunkt for Dovrebanen og Rørosbanen.

Midtre Gauldal skal vokse i folketall, næring og industri.

Vi har satset stort og offensivt med det store og sentrale næringsarealet Støren Sør. 85 mål er ferdig opparbeidet og byggeklart. Ytterligere 500 mål står klar for opparbeidelse. Vi jobber også med å legge til rette for nye boligfelt med tomter for eneboliger.

Vi skal «Først til fremtida»!

Tekst: Tore Wolden , Midtre Gauldal kommune
Foto: Aina Staverløkk, Hilde Morseth, Heidi Bakken,