Oppdal kommune

I Oppdal kommer du tett på fjellet og naturen. De rause oppdalsfjella strekker seg fra Dovrefjell i sør til Trollheimen i nord, og serverer hver enkelt årstid gode høydepunkter.

Sommeren og høsten gir nye høydepunkt langsetter et variert og omfattende stinett. Våre stibyggere – 45 000 sau på sommerbeite, sørger for å vedlikeholde et stinett i verdensklasse. De mektige fjellområdene inviterer deg til seg, uansett om du er en barnefamilie, en eventyrer eller livsnyter. I Oppdal er det enkelt å komme seg ut på tur, du finner alltid en sti i nærheten.

Skibygda har lange og gode tradisjoner for vintersport. De store og lett tilgjengelige fjellområdene, gjør Oppdal til Midt-Norges mest populære vinterdestinasjon. Vinteren er lang og overlapper gjerne våren, hvor aktiviteter med ski, joggesko og sykkel er et typisk vårfenomen i Oppdal.

Oppdal har en svært lang historie som ferdsels- og trafikkknutepunkt. I Drivdalen ligger de gamle fjellstuene Kongsvold fjeldstue og Drivstua, og mellom fjellstuene går den gamle ferdselsveien Vårstigen.

Oppdal kirke er fra 1651, og sør for kirken ligger gravfeltet på Vang med ca. 900 gravhauger og en mengde oldfunn fra 600–1000 e.Kr. Oppdal Historielags hjemmeside inneholder svært mye informasjon om kommunens historie.

Oppdal er den sørligste kommunen i Trøndelag. Over 55 prosent av arealet på 2274 kvadratkilometer er vernet. Innbyggertallet er rett i overkant av 7300 (2023).  De korte avstandene til byene Trondheim, Molde og Kristiansund er en av grunnene til at Oppdal er den største hyttekommunen nord for Dovre med over 4200 hytter (2023).

Kommunen har en bred næringsstruktur. Industrien har den største verdiskapingen. Deretter følger handel og reiseliv samt bygg og anlegg. Oppdal er dessuten den største «sauekommunen» i landet med ca. 45.000 dyr på beite. Av produkter er bygda kjent for Oppdalskiferen, en robust og vakker kvartsittskifer som brukes mye i byggeindustrien og i vei- og hageanlegg.

Alt rammet inn av levende og gjestfritt lokalsamfunn, god mat på hyggelige serveringssteder, spennende shopping eller andre aktiviteter både ute og inne. Aktivitetsbygda har noe for alle. Ikke minst et aktivt Kulturhus med svømmehall og kino. Vi har opplevelsesselskaper og Norges høyeste innendørs klatrevegg. Kort sagt – noe for enhver smak!

Tekst: Oppdal kommune
Foto: Oppdal kommune