Røros kommune / Rossen tjïelte

Pulsen startet i grunnfjellet. Av den har Røros vokst frem, og her skal den fortsatt slå sterkt. «Pulsen i fjellet» er Røros kommune sin visjon. Den omfatter alle som jobber i Røros kommune, fastboende, tilreisende og tilflyttende til kommunen vår, og minner oss om at pulsen slår jevnt og varierende, i takt med samfunns- og næringsutvikling, arrangementer og årstider.

Kultur er folkehelse

Vi er tydelige på at kultur er viktig for god folkehelse, og hos oss får du gleden av et svært bredt kulturtilbud. Gjennom hele året arrangeres det konserter, teateroppsetninger og festivaler av svært høy standard!

I 2022 rangerte vi for niende gang, øverst på Telemarksforskning sin kulturindeks, som Norges fremste kulturkommune.

Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser, og en av de få gruvebyene i verden som er oppført på UNESCOs liste over verdens kulturarv. I 2010 ble også de omkringliggende områdene rundt Røros bergstad, den såkalte Circumferensen, skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Røros er en svært populær turistdestinasjon, og har en av Norges største hyttebebyggelser med over 3000 hytter. Årlig besøker omlag én million turister Røros.

Kommunen består av tettstedet Røros, Brekken og Glåmos, og er 1956,3 km² stor og i areal den nest største i Sør-Trøndelag.

Vi er 5598 innbyggere, per 1. januar 2023. Kommunen grenser til Os kommune i sør og Holtålen kommune i nord.

Jobbmulighetene er mange og variert. Her finner du moderne industribedrifter, servicenæring, jordbruk og skogbruk. Du kan også jobbe i kommunale og offentlige virksomheter. Vi har også en betydelig reindriftsnæring. Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Røros-regionen.

Du kan ha en aktiv fritid hos oss. Du finner mange og gode idrettsanlegg, et flott kulturhus, bibliotek, frivillighetssentral, ungdomsklubb og svært mange lag og foreninger som med et variert tilbud. Friluftsliv og nærhet til naturen er viktig for mange av oss som bor her.

Røros kommune ligger i sørsamisk område, og er et kjent samisk knutepunkt og viktig møteplass. Røros har vært samisk forvaltningskommune siden 1. juli 2018, og vår oppgave er å styrke og videreutvikle samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv.

Bergverksdrifta på Rørosvidda som startet med Røros Kobberverk i 1644, skapte rikdom for eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for etterslekten. Bergstaden Røros er et levende kulturminne og en moderne småby.

Foto/Guvvie 1: Røros kommune/Rune Meli
Foto/Guvvie: Røros kommune/Erik Sandnes Høsøien
Foto/Guvvie: Røros kommune/Signe Fuglesteg Luksengard
Foto/Guvvie: Røros kommune/Lars Halsan