Personvern

På Studiesenteret Trøndelag Sør er vi dedikert til å tilby et bredt spekter av studiemuligheter og samtidig ivareta ditt personvern. Vi forstår viktigheten av å beskytte de personopplysningene vi samler inn og behandler i forbindelse med søknadsprosesser og administrasjon av våre utdanningstilbud.

Personopplysninger omfatter alle data som kan knyttes til deg som individ, enten det er navn, adresse, e-post, utdanningsbakgrunn eller annen informasjon nødvendig for å behandle din søknad eller opprette et studieforhold.

Vi følger nøye med på personvernet som er regulert av personopplysningsloven og EU’s personvernforordning, GDPR, for å sikre at dine data blir behandlet på en trygg og lovlig måte. I vår Personvernerklæring gir vi en oversikt over hvordan vi håndterer personopplysninger, formålene med behandlingen, dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Vi er forpliktet til åpenhet og til å gi deg kontroll over dine egne personopplysninger, samtidig som vi gir deg tilgang til kvalitetsutdannelse fra nær og fjern.

Personopplysninger inkluderer alle typer data og informasjon som kan identifisere deg som individ.

Studiesenteret Trøndelag Sør har en prosjektleder som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Selv om det daglige ansvaret for disse oppgavene kan delegeres innad i organisasjonen, forblir det overordnede ansvaret for personvernet hos prosjektlederen.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger ikke er påkrevd ved lov, vil vi hos Studiesenteret Trøndelag Sør be om ditt samtykke før vi starter registreringsprosessen. Du har alltid muligheten til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss vedrørende bruk av dine personopplysninger, noe som primært vil påvirke fremtidig behandling av disse dataene.

Vi på Studiesenteret Trøndelag Sør vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. Etter dette, vil opplysningene kun bli bevart dersom annet lovverk krever lengre lagringstid.

Når du fyller ut skjemaer på vår nettside, blir informasjonen lagret på en server som administreres av WPengine. Denne serveren er i samsvar med EU-lovgivningen, som sikrer at dine personopplysninger ikke blir overført ut av Europa, og dermed gir en ekstra trygghet for at personvernet ditt ivaretas.

Alle har rett til å få grunnleggende informasjon om behandlingen av sine personopplysninger. Du har rett til å be om innsyn i de opplysningene Studiesenteret Trøndelag Sør har om deg, samt hvordan disse behandles.

For å gjøre dette, kan du ta kontakt med vår prosjektleder.

Hvis du oppdager at informasjonen vi har om deg er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å be om at det blir korrigert eller slettet. Vi vil da vurdere din forespørsel og finne den beste måten å imøtekomme ditt krav, samtidig som vi oppfyller dine rettigheter og overholder gjeldende lovkrav.