Melhus kommune

Landlig og rolig, men også urbant og livlig. I randsonen til Trondheim byr Melhus på et variert arbeidsmarked og muligheter for å leve gode hverdagsliv. Melhus kommune har i overkant av 17.000 innbyggere, og vi vokser raskt. Boligbygginga går på høygir flere steder.

Vakker natur og aktiv fritid

De aller fleste innbyggere i Melhus har god tilgang til flotte friluftslivsområder i gangavstand fra ytterdøra. Vi har et aktivt idretts- og foreningsliv, der det er finnes både engasjement og vilje til å bidra i frivilligheten i lokalsamfunnene våre. Vi har også et rikt kulturtilbud.

Næringslivet i kommunen er variert. Kombinert med mange kompetansearbeidsplasser i offentlig sektor fører det til et mangfoldig arbeidsmarked.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, som alle har skole og barnehage. Trygge og gode oppvekstvilkår kjennetegner kommunen. Vi har også har tre fine helse- og omsorgssentre. Innbyggerne våre er i stor grad fornøyd med tjenestetilbudet.

Rik historie

En av Norges aller beste lakseelver ligger i Melhus. Gaula er hovedpulsåren i Gauldalen og kanskje vår største turistattraksjon. Vi har også en rik kulturhistorie i Melhus, spesielt med tanke på den lokale vikingehistorien. Melhus er en stor landbrukskommune med stort potensial for lokalmatproduksjon.

Fotokredit: Foto: Melhus kommune.