Om studiesenteret

Tradisjonelt har folk fra slike småsteder måttet reise langt for å få en utdanning og deretter en jobb. Men med desentralisert utdanning, endrer dette bildet seg. Plutselig er det mulig å studere fra komforten av eget hjem, eller fra et lokalt læringsenter. Og dette endrer også hvordan næringslivet i disse distriktene utvikler seg. Økt kunnskap skaper et bærekraftig næringsliv og levedyktige bygder.

Kompetanseheving der du bor

Studiesenter Trøndelag Sør skal levere kunnskap som løser regionens utfordringer med mangel på kompetanse        gjennom å gi befolkningen en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon.

Visjon:
«Vi gir deg kunnskapen du, næringslivet og fremtiden trenger»

Slagord:
 «Kompetanseheving der du bor»

  • Studiesenteret skal sammen med privat og offentlig næringsliv koordinere og kartlegge lokale/regionale kompetansebehov.
  • Gjennom tett samarbeidet med næringslivet utvikle utdanningstilbud de trenger i samarbeid med en fagskole, høyskole eller universitet
  • Øke tilgangen til fleksible og desentraliserte tilbud i regionen
  • Jobbe for at studietilbud har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov

Lærende:
Kunnskap og erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i vår region. Både for den enkelte student, ansatte på studiesenteret, kommuner og næringsliv. 

Mangfoldig:
Tilstedeværelse i regionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av Trøndelag Sør sin varierte nærings- og befolkningssammensetning. Vi skal stimulere til likeverd og forståelse – i regionen generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte.

Nyskapende:
Nyskaping og innovasjon krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og kunne levere ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Et viktig grep for regionen

Desentralisert utdanning er mer enn bare en måte å lære på avstand. Det er en katalysator for positiv endring, som bringer nytt liv og nye muligheter til distrikter og regioner som tidligere kunne ha følt seg overlatt til seg selv.