Rennebu kommune

Rennebu kommune ligger sentralt plassert i Trøndelag med E6, jernbane, lakseveien Fv700 og RV3 som hovedferdselsårer gjennom kommunen. Her bor det ca 2500 innbyggere i tillegg har vi et stort antall fritidsinnbygger i kommunen med over 2000 fritidsboliger. Berkåk er administrasjonsstedet i Rennebu med et kompakt sentrum med gode  handel- og aktivitetsmuligheter.

Her finner du en rekke tilbud innen en kort radius

Treningssenter, aktivitetspark, sentralidrettsanlegg, kultursal, rulleskiløyper, skiløyper og skiskytteranlegg. Rennebu er også kjent for et aktivt motorsportsmiljø med gokartanlegg og isbanekjøring på Buvatnet vinters tid.
Sentrum byr også på sosiale møteplasser som fritidsklubb, tilrettelagt badeplass, bibliotek, kultursal, pub, serveringssteder og cafe.

Fotokredit: Allsidig Design.

I det legger vi til grunn gode offentlig tjenester med stor grad av fleksibilitet, blant annet løpende barnehageopptak. Tilrettelagte aktivitetsflater og et sterkt organisasjonsliv bidrar til attraktive og inkluderende tilbud innen både kultur og idrett.

Rennebus næringsliv bygger i stor grad på kommunens naturgitte ressurser. Vi er en vannkraftkommune og særdeles viktig landbrukskommune. Vi tror dette preger den inkluderende kulturen og det imøtekommende folkene vi har her. Vi drar lasset sammen og dugnadsånden er sterk i kommunen.

Vil du være med å bidra til noe større, i et sterkt fellesskap, da velger du Rennebu. Velkommen med på laget!

Fremtiden

Det er forventet stor aktivitet i kommunen de kommende årene i forbindelse med utbygging av ny E6. Det vil etableres flere nye næringsarealer og nye boligområder i kommunen. Det er allerede bygd et helt nytt sykehjem og det planlegges for bygging og videreutvikling av barnehagetilbudet.

Vi har blant Trøndelags laveste bo-kostnader for våre innbyggere, som gjør at du får mer igjen i hverdagen til egen fritid. Rennebu er et flerkulturelt samfunn og har etablert flere nye arbeidsplasser knyttet til voksenopplæringstilbud og boveiledning som en viktig satsing for å få flere nye innbyggere og samfunnsbyggere i kommunen.

Fotokredit: Allsidig Design.
Tekst: Rennebu kommune