Bærekraftig økonomi og ledelse

Søknadsfrist: 15. april eller 15. januar
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 60 studiepoeng

Vil du tilegne deg kunnskaper samfunnet og arbeidslivet trenger? Vil du bli en bedriftsøkonom og bidra til det grønne skiftet? Ønsker du et nettstudium og kunne velge å studere på deltid eller heltid? – Da er dette årsstudiet aktuelt for deg!

Nettstudiet kan gjennomføres på deltid over to til fire år eller heltid innenfor ett studieår. Du kan sitte og studere hvor som helst og alle emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge.

Les mer om studiet her

Søk innen 15. april

Søk innen 15. januar

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse med en gjennomgående bærekraftig tilnærming. Du får en basisutdanning du kan bygge videre på i en bachelorgrad innen økonomi og ledelse ved NMBU eller andre læresteder. Om du er i jobb og trenger faglig påfyll eller formell kompetanse i en lederjobb, er denne årsenheten like aktuell for deg. Oppstart høst eller vår.

Oppbygning

Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår helt nettbasert over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to i høstparallel og to i vårparallel. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge og i selvvalgt tempo.

Link til studieplan – oppbygning og gjennomføring

Karrieremuligheter

Dette årsstudiet gir en arbeidslivsrettet kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet, og som kan kvalifisere til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap, og salg og markedsføring i bedrifter og private og offentlige organisasjoner.

Fullført årsstudium kan inngå i en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller i økonomi, ledelse og IT ved NMBU, eller innpasses i gradsstudier ved andre læresteder.

Kombinerer du årsstudiet med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring, kan du få et bedre faglig grunnlag for lederjobber i ulike bedrifter og organisasjoner.

Når du har fullført årsstudiet og oppnådd til sammen 60 studiepoeng, får du tittelen bedriftsøkonom.

Ingen kursavgift, du betaler kun semester avgift på 470,- kr.

Les mer her

 

Studieprogrammet inneholder 60 obligatoriske studiepoeng.

Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte obligatoriske emner à 7,5 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk styring og ledelse/administrative fag. Det legges stor vekt på helhetsforståelse, arbeidsrelevans, tverrfaglighet og integrering av bærekraft.

For å få godkjent årsstudiet må alle 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Andre emner som inngår i en bachelor innen økonomisk-administrative fagområder ved NMBU, kan eventuelt inngå etter søknad. Det kan maksimalt godkjennes 30 studiepoeng tidligere avlagt ved NMBU (inkl. overlapp).

Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår helt nettbasert over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to i høstparallel og to i vårparallel. Etter opptak kan du gjennomføre alle emnene på deltid over to til fire år, eller innenfor ett studieår på heltid. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge.   

Oversikten under viser de åtte emnene som inngår i årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse, og når på året disse kan tas i høst- og vårsemesteret. Denne planen gjelder for studieåret 2023-2024.

Høstsemester

Undervisningsperiode 1/høst* (uke 36-43) 

AOS238-B Bærekraftige strategier (7,5)

INN100-B Idéutvikling og bedriftsetablering (7,5) 

Undervisningsperiode 2/høst* (uke 44-51)  

AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse (7,5) 

AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi (7,5)

Vårsemester

Undervisningsperiode 1/vår* (uke 5-12) 

BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring (7,5)

AOS100-B Bærekraftig lederskap (7,5)

Undervisningsperiode 2/vår* (uke 13-21*)  

INN201-B Økonomistyring (7,5) 

BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering (7,5) 

For å få godkjent årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse må alle 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Andre emner som inngår i en bachelor innen økonomisk-administrative fagområder ved NMBU, kan eventuelt inngå i årsstudiet etter søknad. Det kan maksimalt godkjennes 30 studiepoeng tidligere avlagt ved NMBU (inkl. overlapp).

Link til studieplan – oppbygning og gjennomføring

En kandidat som har fullført årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Beherske økonomisk-administrative begreper og tankemåter

  • Har kunnskap om og evne til kritisk tenking rundt noen sentrale emner innen bedriftsøkonomi i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet
  • Kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kombinere økonomisk-administrativ tankemåte med tverrfaglig kunnskap

  • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og forstår hvordan dette kan fremme virksomheters innovasjons og omstillingsevne.

Kunne analysere økonomisk-administrative problemer med bærekraft som et styrende prinsipp

  • Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål anvende økonomiske modeller, metodeverktøy og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å forstå og løse økonomisk-administrative problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
  • Kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters praksis.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering)