Observasjon og vurderingskompetanse

Søknadsfrist: Pågående kurs (oppstart høsten 2023)
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 30p

Fra høsten 2023 lanseres en nett- og samlingsbasert fagskoleutdanning ved Gauldal Vgs, kalt «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten». Dette initiativet, drevet frem av Kompetansepilot Trøndelag Sør, speiler Trøndelag Sørs og lokale kommuners engasjement i å levere skreddersydde, fleksible utdanningsprogrammer som adresserer regionens behov.

Trøndelag Sørs helse- og personalledere har aktivt bidratt i prosjektet ved å: Kartlegge felles kompetansebehov blant regionens kommuner. Utrede modeller for partnerskap med utdanningsleverandører for å skape tilpassede, relevante programmer. Disse lederne har identifisert en kommende utfordring i form av en mangel på sykepleiere.

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Studiet vil bli lagt opp som nett- og samlingsbasert. Opptak av nettundervisningen vil bli lagt tilgjengelig for studentene i etterkant. Til hvert emne vil det være innleveringsoppgaver som kan løses individuelt og i grupper. Oppgavene kan rettes mot egen bedrift. Emnene blir avsluttet med eksamen.