Prosjekt- og anleggsledelse

Søknadsfrist: Pågående kurs våren -24. Nytt studie til høsten er under planlegging.
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 10 p

Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse.

Etter påsken 2024 starter vi opp «Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen» gjennom Trøndelag høyere yrkesfagskole Gauldal. Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og kan kombineres med fulltidsjobb.

Studiet vil gjøre deg bedre rustet til å lede planlegging, organisering og gjennomføring av bygg- og/eller anleggsprosjekter.

Les mer om studiet her
Søk studiet her

Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb.

Studiet gir deg bl.a. økt kunnskap om:

 • Kvalitet og økonomi
 • HMS
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Regelverk
 • Standarder, ulike kontraktstyper og entrepriseformer
 • Tids- og ressursplanlegging
 • Kvalitetssikring og rapporteringMålgruppen er primært fagarbeidere i bygg- og anleggsbedrifter som arbeider direkte i produksjon, men også personell som har en lederrolle som bas. Personell som i dag jobber som prosjektledere vil også ha stort utbytte av studiet.Emner:
  • Prosjektadministrasjon (6 studiepoeng)
  • HMS/Kvalitet (4 studiepoeng

  Organisering:

  • Forkurs 2×2 dager
  • To samlinger á tre dager
  • Innlevering av prosjektoppgave som eksamen

Mer om opptakskrav under tilleggsinformasjon.

Trøndelag høyere yrkesfagskole er en offentlig fagskole, så studiet er finansiert av det offentlige. Men reise, opphold, bøker og utstyr, må student bekoste selv.

Samlingsplan

Forkurs
Uke 14 – onsdag 3. og torsdag 4. april 2024
Uke 16 – onsdag 17. og torsdag 18. april 2024

1. samling
Uke 21 – tirsdag 21. mai, onsdag 22. mai og torsdag 23. mai

2. samling
Uke 24 – tirsdag 11. juni, onsdag 12. juni og torsdag 13. juni

Eksamen
Innleveringsfrist prosjektoppgave 1. juli 2024.
Sensurering av eksamen skjer i august måned;  uke 32 – 34.

Studiet gir deg bl.a. økt kunnskap om:

 • Kvalitet og økonomi
 • HMS
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Regelverk
 • Standarder, ulike kontraktstyper og entrepriseformer
 • Tids- og ressursplanlegging
 • Kvalitetssikring og rapportering

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
 • eller generell studiekompetanse
 • eller realkompetanse

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

 • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
 • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)