Utdanning – også på bygda

Tilbake til fremsiden
Adminav Admin|desember 7, 2023
Bilde: Ann Kristin Landsem og Audun Forr er ansatt av Trøndelag Sør for å utrede muligheten for å etablere desentraliserte utdanningstilbud i regionen. Foto: Midtre Gauldal kommune

I tiden fremover vil det bli enda tøffere konkurranse om den kompetente arbeidskraften. Det vil bli enda større mangel på folk til å pleie de gamle, til å bygge hus og veier, og utvikle teknologi og tjenester som kommunene våre trenger. For de virksomhetene som mangler folk og kompetanse er det også alvorlig, siden det hindrer produktivitet, vekst og innovasjonskraft.

Kommunene Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus danner regionen Trøndelag Sør.

Dersom denne region skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, vekst i antall arbeidsplasser og økt bosetting, vil tilgang på kvalifisert arbeidskraft være en avgjørende faktor.

Det jobbes nå med å opprette en desentralisert studiestruktur som kan svare opp de mer regionale utfordringene man har i vårt distrikt.

Det er ansatt 2 prosjektledere, Audun Forr og Ann Kristin Landsem, som skal jobbe med utredningen og etableringen av et slikt tilbud på vegne av kommunene i region Trøndelag Sør.

Det eksisterer i dag flere studiesenter i Norge som fungerer på en utmerket måte, og vi håper dette prosjektet vil føre til at vi får et topp moderne studiesenter også i vår region. Et Studiesenter formidler utdanningstilbud ut i distriktene.

Mulighetene for å ta en universitets- eller høyskoleutdanning i distriktet vil ikke bare ha en positiv innvirkning hos enkeltindividet og for den enkelte bedrift, men også ha en bredere samfunnsmessig betydning. Studier viser at mellom 70 og 80 % av studerende blir værende i regionen hvor de har studert. Det er en klar sammenheng mellom hvor man studerer og hvor man bosetter seg i ettertid. Derfor vil opprettelsen av et desentralisert Studiesenter i Trøndelag Sør, på sikt være med på å gjøre regionen mer attraktiv for tilflytting og motvirke utflytting, og hindre at vi mister uvurderlig kompetanse og arbeidskraft.

Desentraliserte studier på høyere nivå må selvsagt reflektere utfordringer og problemstillinger man møter i vårt distrikt. Studietilbudet må derfor i stor grad tilpasses virkeligheten. Vi kjenner alle til mangelen på f.eks. sykepleiere og lærere innen offentlig sektor. Men her ønsker vi flere gode innspill på hva som er det reelle kompetansebehovet i regionen, også innenfor privat sektor.

Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. Silke tilbud er viktig for å få utdannet folk til våre velferdstjenester og næringsliv. For å utdanne nok folk med rett kompetanse, må vi nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning. Derfor vil det også være avgjørende med fleksible nett- og samlingsbaserte løp tilpasset det enkelte individ og bedriftene.

Det er ingen tvil om at det offentlige og private næringslivets tilgang på kvalifisert arbeidskraft har stor betydning for at vi fortsatt skal ha et levende og bærekraftige lokalsamfunn.

Håper at alle som har gode tips og innspill – eller bare er nysgjerrige – tar kontakt med oss i tiden framover.