Utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom

Tilbake til fremsiden
Adminav Admin|desember 7, 2023
Støren, Midtre Gauldal kommune

Utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom

21. august 2023 ble første skoledag for studentene ved det nye studiet «Observasjon og vurderingskompetanse i helsetjenesten» på Støren.

Denne videreutdanningen skal gi helsefagarbeidere spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

– Jeg ønsker å gå på dette studiet for å øke min kompetanse og bli en større ressurs for avdelingen min. Jeg ønsker faglig påfyll og å utvikle meg selv, forteller Maria Aune.

Hun bor på Rognes og jobber som hjelpepleier ved Midttun bofellesskap på Midtre Gauldal sykehjem, og hun har jobbet i kommunen i 17 år. Aune er én av studentene som 21. august hadde første skoledag, på fagskoleutdanningen «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten», ved Gauldal skole- og kultursenter. Det er Fagskolen i Viken som starter studiet her på Støren i høst, og det er nett- og samlingsbasert, med cirka 30 studenter.

Studiet tar for seg seks emner; «Observasjon og vurderingskompetanse», «Kronisk sykdom», «Demens», «Smittevern og hygiene», «Hverdagsrehabilitering» og «Velferdsteknologi». Dette gir til sammen 60 studiepoeng, over to år på deltid. De har samlinger over to dager én gang i måneden, og det kjøres eksamen etter hvert emne.

Én av de andre studentene er Hege Vagnild, som bor i Soknedal. Hun jobber nå som helsefagarbeider på korttidsavdelingen på Midtre Gauldal sykehjem.

– Jeg synes studiet høres spennende ut, og jeg ønsker også å utvikle meg og få enda mer kompetanse, sier Vagnild.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell, og da spesielt våre kommuner, har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten» kan bidra på et høyere nivå på pleie og omsorg av pasienter som mottar helsetjenester fra kommunehelsetjenesten og på den måten bidra til å bedre medisinsk oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester